Mallet finger splint

این وسیله که به اسپلینت استاتیک انگشت  نیز معروف است و  از جنس ترمو پلاستیک ساخته می شود ، یک وسیله پیش ساخته می باشد و در تمامی سایزها در مجموعه ونک موجود میباشد . از نوک انگشت تا کناره مفصل اول انگشت را  در بر میگیرد  و مفصل دیستال انگشت رادر وضعیت هایپر اکستانسیون قرار میدهد و در موارد زیر با هدف  حفظ راستای مناسب انگشت و جلوگیری از ایجاد دفورمیتی و در موارد پارگی تاندونی بی حرکت سازی انگشت در زاویه ای خاص ، کاربرد دارد :
1. شکستگی های بند انگشتان
2. پارگی یا آسیب تاندون های بلند خم کننده و راست کننده ی بند های انگشتان
3. دفورمیتی های مفاصل بین بند انگشتان
4. انگشت چکشی
5. پس از جراحی تاندون یا مفصل دیستال
6. پس از خارج کردن پین ها در شکستگی انگشتان


Dynamic finger splint

این وسیله  در مجموعه ونک بصورت اختصاصی برای هر بیمار طراحی و ساخته می شود . دارای سیستم سه نقطه فشار است و معمولا از جنس فلز و چرم ساخته میشود .  طرح های مختلفی از ان طراحی شده است که همه انها یک هدف را دنبال می کنند که عبارت است از : اصلاح راستای انگشتان ، حفظ دامنه حرکتی و جلوگیری از ایجاد کانترکچر . این وسیله در موارد ذیل تجویز میگردد :
1.دفورمیتی های انگشتان نظیر انگشت مالت ، انگشت بوتونیر ، انگشت چکشی
2.کانترکچر های قابل برگشت
3.آسیب رباط های انگشتان
4.پس از جراحی ترمیم تاندونی انگشتان


Cock up wrist hand orthosis

این وسیله ناحیه دست تا میانه  ساعد را در بر میگیرد و از شایع ترین موارد تجویزی در حیطه ارتوز و پروتز میباشد . جنس مواد بکاررفته در ساخت آنها متنوع بوده که بر اساس شدت ضایعه و هدف درمانی از سه نوع نرم  ، سمی ریجید و سخت ساخته میشود . در مجموعه ونک انواع مختلف این وسیله از جنس چرم ، نئوپرن ، ترموپلاستیک ، اورفیت و پی وی سی یا تلفیقی از این مواد ساخته میگردد . زاویه مفصل مچ دست در این وسیله بسته به عارضه بایستی تنطیم گردد ،  به همین سبب توصیه می شود که از مراکز ارتوپدی فنی و تحت نظر کارشنای این وسیله را تهیه کنید .  این وسیله با هدف محدودیت حرکات و ایجاد ثبات مفصلی به منطور کاهش درد یا جلوگیری از کنتراکچر در موارد زیر کاربرد دارد :

کاربرد

1.بی حرکتی بعد از جراحی
2.ضایعات عصب رادیال
3.ضایعات تاندونی
4.ضایعات بافت نرم اطراف مچ و دیسک داخل مچ
5.بی ثباتی های مفصلی و ضایعات لیگامانی
6.روماتوئید ارتریت
7.سوختگی ها
8.کوادری پلژی سطوح هفتم گردنی به بالا
9.ضایعات شبکه براکیال
10.شکستگی های داخل مچ و استخوان اسکافودید
11.نیمه دررفتگی یا دررفتگی استخوان لونیت یا تری کوئتروم
12.همی پلژی هاCARPAL LOCK SPLINT

این ارتوز نوعی مچ بند سخت می باشد که از ترموپلاستیک یا الومینیوم  ساخته می شود ؛ بسیار سبک بوده و استفاده ی آسانی دارد و نیز محدودیت حرکتی برای انگشتان دست ایجاد نمیکند.
کاربرد آن در تنگی تونل کارپال و فشار روی عصب مدین با هدف حفظ مچ در حالت نوترال و جلوگیری از فشار روی عصب مدین میباشد .


adjustable cock up splint

این ارتوز از جنس ترموپلاستیک بوده و دست و ساعد را در برمیگیرد . درمجموعه ونک کارشناسان ما بنحوی این ارتوز را طراحی میکنند که انتهای فوقانی ارتوز محدودیتی در حرکات آرنج شما ایجاد نکند. داخل بریس معمولا با  فوم ضد حساسیت پوشیده میشود که باعث ایجاد بستری نرم و راحت برای دست شما می شود. این وسیله در ناحیه مچ مفصلی مدرج دراد که در زوایای مختلف قابل قفل کردن است که دست را در آن وضعیت حفظ کند . همچنین با استفاده از این بریس میتوان دامنه محدود ومشخصی از حرکت را برای مچ دست تعیین نمود .
کاربرد این وسیله در موارد زیر است :
1.کوتاهی تاندون های عضلات اکستنسور و فلکسور خارجی مچ و انگشتان
2.کنتراکچر بافت نرم در کودکان فلج مغزی اسپاستیک
3.درد های التهابی
در کوتاهی ها و کنتراکچر ها باید بریس بصورت شبانه بصورت آتل ، و روز ها تا حد تحمل بیمار در حداکثر زاویه اصلاحی  بسته می شود.  دراین حالت انجام تمرینات فیزیوتراپی کنار استفاده از وسیله ضرورت دارد .


Arm abduction pillow / brace

ساختار این ارتوز از فلز و ترموپلاستیک یا از فوم های اسفنجی و بصورت بالش مانند ساخته میشود که با بندهای قابل تنظیم روی بدن ثابت میشود. قسمت کمری آن روی ستیغ فوقانی ایلیاک  بسته میشود و بازو روی آن قرار میگیرد  . نوع بالش مانند به بالش ابداکشن معروف است و با هدف وضعیت دهی برای کاهش درد و بهبود عملکرد و حفظ وضعیت عملکردی مفصل شانه در موارد ذیل کاربرد دارد :
1.    بعد از جراحی های شانه و آگزیلا
2.    دادن پوزیشن خاص به شانه
3.    جراحات روتاتور کاف
4.    جراحات کپسول مفصلی
5.    چسبندگی کپسول
6.    پارگی های کپسول شانه
7.    جلوگیری از ایجاد کانترکچر ناشی از سوختگی و ...Cubital tunnel splint

یک ارتوز پلاستیکی و سبک که بعنوان آتل استفاده می شود. در سطح رویی یا پشتی دست  قرار میگیرد و از نیمه بازو تا نیمه ساعد را در بر میگیرد ، آرنج را در زاویه تقریبی 45 درجه فلکسیون نگه داشته و بوسیله بندهای چسبی بروی دست محکم میشود . جهت راحتی بیمار داخل آن با استفاده از فوم های مخصوص آستر می شود .
 هدف درمانی  از تجویز این بریس ، حفظ راستای آرنج در وضعیت استراحت ، و برداشتن فشار ناشی از حرکات آرنج بروی عصب ، ونیز جلوگیری از ایجاد کانترکچر در مفصل آرنج در سوختگی ها میباشد و در موارد زیر تجویز میگردد :

1.    سندرم تونل کوبیتال
2.    سندرم تونل عصب رادیال
3.    کنتراکچر بافت نرم قدام آرنج در سوختگی ها و زخم ها


Forearm functional brace|  forearm sarmiento brace

در مجموعه ونک این ارتوز از جنس ترموپلاستیک و بصورت کاملا سفارشی ساخته می شود که بصورت قالب خارجی و تمام تماسی یا total contact دور ساعد را از مچ تا زیر آرنج در برمیگیرد ، اما باید بگونه ای ساخته شود که تداخلی با حرکات مچ دست و آرنج نداشته باشد . این ارتوز طبق نظریه دکتر سارمینتو در درمان شکستگی های استخوان های بلند جایگزین گچ میشود و به افتخار ایشان نامگذاری گردیده است  ، که هم سبک بوده و هم از نظر بهداشتی مناسب تر از گچ  می باشد و روند بهبودی شکستگی را تسریع میبخشد.
کاربرد این وسیله  در شکستگی باثبات اولنا  بدون در رفتگی سر رادیوس ، که از نظر جابجایی قابل قبول باشد و نیز پس از باز کردن گچ برای ایجاد حمایت نسبی از ساعد میباشد .

 Functional arm brace | sarmiento brace

این ارتوز از جنس ترموپلاستیک ساخته میشود و بصورت تمام تماسی دور بازو بسته می شود.  از زایده کوراکویید در شانه تا بالای اپی کوندیل  استخوان بازو را  در بر میگیرد و توسط بندهای قابل تنظیم بدور بازو محکم میشود . معمولا یک بند نیز که از زیر بغل سمت مقابل عبور کرده و بروی خود ارتوز میچسبد جهت تعلیق بیشتر اضافه میشود . سبک تر و بهداشتی تر از گچ میباشد و بیمار میتواند با این ارتز  کارهای روزمره خود را انجام دهد ، همچنین قابلیت رویت محل شکستگی توسط پزشک را فراهم می آورد . دیواره انتهایی ارتوز نباید تداخلی با حرکات آرنج ایجاد کند . در شکستگی های دیستال بازو و یا شکستگیهای مفصل آرنج قسمت بازویی با یک مفصل مدرج فلزی به یک شل ساعد متصل میگردد تا بازوی اهرمی و ثبات بیشتری فراهم کند .مکانیسم عمل این بریس ، ایجاد فشار محیطی مداوم روی بافت نرم در محل شکستگی و تسریع جوش خوردن و برگشت سریع بیمار به انجام کارهای روزمره است و در موارد زیر کاربرد دارد :
1.    شکستکی استخوان بازو با جابجایی کم
2.    بعد از جراحی استخوان یا بافت بازو
3.    تومورهای استخوانی که در آن استخوان مستعد شکستگی ست
4.    پس از باز کردن گچ یا آتل در شکستگی ها


Hinge elbow brace

 این وسیله از جنس  ترموپلاستیک و فوم های مخصوص  ضد حساسیت ساخته میشود. از دو قسمت یا شل بازویی و ساعد که توسط مفاصل قابل تنظیم و مخصوص بهم متصل میشوند ، تشکیل شده است .  مفاصل مدرج خاص بسته به دستور پزشک و نیاز بیمار  قابلیت تنظیم دارند و آزادی حرکتی مورد نیاز در آرنج را بصورت کنترل شده فراهم میکنند و از رفتن آرنج به درجات دیگر ممانعت بعمل می آورند . این وسیله با هدف ایجاد ثبات و راستای مناسب در زندگی روزمره فرد بیمار و پرهیز از گچ گیری و همچنین برای محدودیت های حرکتی در دامنه ی خاص یا فیکس کردن آرنج در دامنه ی خاص  ، همچنین در برخی موارد برای اعاده دامنه حرکتی مطلوب بعنوان جزو کمکی در کنار فیزیوتراپی یا کاردرمانی بکار گرفته میشود. برخی موارد تجویز این بریس عبارتند از :
کاربرد :
1.    جراحی های مفصل ارنج
2.    آرترو پلاستی آرنج
3.    شکستگی های داخلی مفصل آرنج
4.    نگهداری و توانبخشی کانترکچرهای مفصلی
5.    کوتاهی عملکردی عضله ی دو سر بازویی
6.    شکستگی های دیستال هومروس که اندیکاسیون جراحی ندارند  .


Radial functional orthosis | spider splint  - lively brace

معرفی
این ارتوز نوعی ارتوز داینامیک است و دارای دو بخش می باشد . بخش ساعد که از جنس ترموپلاستیک یا الومینیوم بوده و با بند روی ساعد بسته میشود و با تسمه ای فلزی به بخش کف دستی متصل میگردد . بخش کف دستی دارای اتصالاتی میباشد که با کش یا فنر به انگشتان متصل میشود و باعث کمک دینامیک درجهت ایجاد اکستانسیون انگشتان میگردد و بصورت پسیو انگشتان دست را باز میکند . ایجاد گریپ پسیو در دست بیمار و نیز قدرت گرفتن و برداشتن و رها کردن اشیا اثر روانی خوبی بر روی بیمار دارد . هدف درمانی اصلی در تجویز این بریس ، تقویت عضلات و جلوگیری از کوتاهی و چسبندگی تاندونی ناشی از جراحی یا آسیب و نیز تسریع بهبود بیمار میباشد .
کاربرد این وسیله در موارد زیر است :
1.پس از جراحی تاندون ها دست و کف دست
2.آسیب عصب رادیال
3.جراحی عصب رادیال
4.حفظ عملکرد بالقوه اکستنسور ها در همی پلژی ها


Spreader hand orthosis
 

این ارتوز از جنس ترموپلاستیک ساخته میشود و توسط استرپ های چسبی روی دست محکم میشود . سطح کف دستی یا ولار  انگشتان ، کف دست و نیمه تحتانی ساعد را دربرمیگیرد ، مچ را در وضعیت نوترال نگه میدارد و توسط دیواره های بین انگشتی ، انگشتان را باز کرده و به حالت ابداکشن می برد تا تحریک اسپاستیسیته را به حداقل برساند . همچنین از ایجاد کانترکچر ادداکشن در انگشتان جلوگیری بعمل می آورد . حفظ راستای صحیح مفاصل انگشتان و کف دست و کاهش میزان تحریک اسپاستیسیته و نیز جلوگیری از ایجاد کانترکچر از اهداف تجویز این ارتوز در مواردی نظیر :

1.کودکان فلج مغزی اسپاستیک
2.همی پلژی ناشی از سکته مغزی
3.سوختگی های کف دست جهت جلوگیری از کانترکچر ناشی از ایجاد بافت هایپرکلوئید میباشد .

 Thumb spica wrist splint with

این ارتوز در مجموعه ونک  در سه نوع  مختلف ساخته می شود :
1 - نوع سخت از ترموپلاستیک ساخته میشود و  دو نوع از ان ساخته می شود که نوع اول فقط سطح کف دستی ناحیه شست و مچ را تا نیمه ساعد احاطه می کند ، نوع دوم بلندتر است و تا بخش فوقانی ساعد امتداد دارد ، و هردو مورد با بندهای چسبی روی دست بسته میشوند .
2 – نوع چرمی بصورت تمام تماسی بهترین کنترل حرکتی را میدهد . نوع چرمی مناسبترین و راحت ترین نوع میباشد و علیرغم کنترل حرکتی خوب ، بسیار سبک و قابل تحمل است . بند انتهایی انگشت شست حرکت ازادانه دارد.ارتوز باید طوری ساخته شود که مچ در 5 تا 15 درجه اکستنشن و مفصل کارپومتاکارپ در 45 درجه ابداکشن و متاکارپوفالانژیال در 5 درجه فلکشن حفظ شود.
3- نوع نئوپرنی که از پارچه نئوپرن دوخته میشود و بعلاوه یک بار فلزی کف دستی و یک بار فلزی جانبی در سمت رادیال شست و ساعد دارد که با فرم دادن این بارهای فلزی در زوایای مختلف  میتوان مچ و شست را در پوزیشن دلخواه فیکس کرد . البته میزان محدودیت حرکتی این نوع از نوع چرمی و ترموپلاستیک بمراتب کمتر است.
این وسیله با هدف  محدودیت حرکات در مفاصل شست و مچ دست و ازین طریق کاهش درد های حاد در موارد ذیل تجویز میگردد :

1.شکستگی اسکافوئید و تاخیر در جوش خوردن آن
2.روماتوئید ارتریت مفصل کارپومتاکارپ اول
3.بیماری دکوئروان یا التهاب غلاف اول تاندونهای اکستنسوری در مرحله حاد
4. پس از باز کردن گچ در شکستگی های مچ دست
5.در عارضه تنیس بازان یا گلف بازان جهت استراحت دادن به گروه عضلات آرنج
6.جهت درمان اولیه کیست های ساینوویال

 ULNAR DEVIATION ORTHOSIS

 این ارتوز نوعی مچ بند نئوپرنی یا پلاستیکی است که در آن بندهای کشسان مخصوصی جهت کشش انگشتان بسمت رادیال تعبیه می شود. مکانیسم عمل این وسیله حفظ وضعیت صحیح مچ دست و ایجاد فشار  جداگانه به هر انگشت در قاعده انگشتان می باشد و با  هدف درمانی تنطیم راستای مفاصل متاکارپوفالانژیال و راستای تاندون های اکستنسوری  جهت اصلاح یا جلوگیری از ایجاد انحراف  در روماتوئید آرتریت تجویز میگردد .
لازم بذکر است که این ارتز کاملا فانکشنال بوده و محدودیتی در انجام کارهای روزمره در بیماران ایجاد نمی کند.

بانداژ ترقوه

 بانداژی خاص از جنس پارچه و فوم میباشد ، که بصورت عدد 8 انگلیسی ساخته میشود . این بانداژ دور شانه ها بسته میشود و باعث کشش شانه ها بسمت عقب و ممانعت از جلو آمدن شانه ها می شود. ساختار آن بنحویست که میزان کشش ایجاد شده در آن با بندهای چسبی قابل تنظیم است .
کاربرداین وسیله در شکستگی های استخوان ترقوه ( کلاویکل ) و پوسچرهای نامناسب شانه ی جلو آمده میباشد که با  ایجاد کشش در شانه ها به اصلاح پوسچرهای نامناسب کمک میکند . در شکستگی های استخوان  ترقوه  نیز از سوار شدن دو قسمت شکسته استخوان روی هم و در نتیجه کوتاه شدن و جوش خوردن  استخوان در این وضعیت ممانعت بعمل می آورد .Tennis / golf  Elbow brace

 این ارتز از جنس نئوپرن یا چرم ساخته میشود  که پد مخصوصی در آن تعبیه شده است و برای کمک به  درمان التهاب در آرنج تنیس بازان یا گلف بازان  بکار می رود .
 پد تعبیه شده در این استرپ باید دقیقأ  یک اینچ پایین تر از محل  اتصال عضلات متصل به اپی کوندیل داخلی یا خارجی بازو  بسته شود .انتخاب نقطه نامناسب برای بستن ارتوز عملا باعث بی اثر شدن آن میگردد . التهاب و درد در محل اتصال عضلات اکستانسور یا فلکسور مچ دست در آرنج موارد تجویز این بریس میباشند . هدف درمانی در استفاده ازین وسیله ساده و کارآمد  ایجاد یک مبدأ کاذب و موقت برای عضله ملتهب است  تا فشار از روی نقطه ی ملتهب برداشته شده  و درد و التهاب زودتر فروکش کند.
این ارتوز  بصورت منظم حین فعالیت های روزانه باید مورد استفاده قرار گیرد ، البته باید از حرکات سنگین خم و راست کردن مچ و حرکاتی نظیر پیچاندن کلید و پیچ گوشتی اجتناب کرد . این ارتوز در دوره دردهای حاد تأثیر ملموس تری دارد.


Main Menu