انچه که در ونک جهت آسودگی شما به آن اندیشیده ایم :


-        ارائه خدمات بر مبنای تعرفه نظام پزشکی و انجمن ارتز و پروتز ایران

-        ارائه رسید رسمی معتبر جهت بیمه های تکمیلی

-        ارائه خدمات شبانه روزی جهت بیماران اورژانسی

-        ارائه خدما ت اورژانسی ظرف کمتر از یکساعت

-        پارکینگ اختصاصی جهت رفاه حال مراجعین

-        ارائه خدمات به بیماران مقیم شهرستان در اسرع وقت

-        ساخت و ارسال بریس به اقصی نقاط کشور

-        ارائه خدما ت در منزل و بیمارستان توسط کارشناسان مجرب

-        آموزش کامل بیماران جهت استفاده بهینه از تجهیزات ارتوپدی

-        مشاوره رایگان غیرحضوری ( اینترنتی و تلفنی )

-        قرارداد با بیمه طلایی نیروهای مسلح

-        قرارداد با بیمه های بانک ها

-        برگزاری سمینارهای آموزشی و نمایشگاه های ارتوپدی جهت مراکز آموزشی – درمانی

-        اسپانسرینگ کنگره ها و سمینارهای مرتبط درمانی

Main Menu